Huvudsida

  • Föreningen är förnärvarande vilande

Sakurakai är en förening i Falun, vars huvudsyfte är att anordna aktiviteter för de som är intresserade av Japan och dess kultur, samt sprida information om denna – vilken oftast handlar om japanska serier (manga), japansk tecknad film (anime) och japanska TV-spel och brädspel.

Vi har vår lokal i Valhall Ungdomens Hus på Timmervägen i Falun och där har vi tre möten i veckan. Vi anordnar dessutom regelbundet större arrangemang som film-/seriemaraton, go-turneringar, japanska middagar etc.

Föreningen har en avslappnad attityd där alla med ett intresse i Japan och dess kultur är välkomna. Varför inte komma förbi och bli medlem. Det är gratis (medlemskap i Valhall kostar 100:- per år) och i princip alla våra aktiviteter och arrangemang är också gratis.