Årsmöte Söndag 14/2 14.00

Kallelse till årsmöte för Sakurakai:

Datum: 14 feburari, söndag
Plats, Vahall Ungdomens Hus, Falun
Tid: 14:00

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Val av mötes ordförande
4. Val av mötes sekreterare
5. Val av två justerare
6. Fastställande av dagordningen
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
8. Ekonomisk berättelse för föregående år
9. Revisionsberättelse för föregående år
10. Beslut om ansvarsfrihet för avgående styrelse
11. Årets verksamhetsplan
12. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
13. Val av styrelse
14. Val av revisor
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande

Om du har några övrigra frågor du vill ta upp kontakta Ordförande Josef Wikblad.

This entry was posted in Föreningen. Bookmark the permalink.