Kontakt

För föreningsfrågor:
Ordförande:
Telefon:
Mail:

För lokalfrågor:
Kassör: Jakob Sporrong
Telefon:
Mail:

För teknik och webfrågor:
Olof Fridh
Telefon:
Mail: