Kontakt

För föreningsfrågor:
Ordförande: Josef Wikblad
Telefon: 072-4321221
Mail: fesojblade@gmail.com

För lokalfrågor:
Kassör: Jakob Sporrong
Telefon: 073-5315311
Mail: JSporrong@hotmail.com

För teknik och webfrågor:
Olof Fridh
Telefon: 076-8373532
Mail: mcgreag@gmail.com