Manga

漫画

Manga är japanska serietidningar eller seriepocket. Ibland kallas de mer seriösa även för grafiska noveller.

Föreningen har ett manga bibliotek bestående över 81 titlar med totalt över 300 volymer plus några stycken så kallade light novels. Majoriteten är på engelska men vi har även en mindre del svensk- och japanskspråkig manga. Det går bra låna ur biblioteket, både för att läsa på plats eller att låna hem.

Här är en bild av vårat bibliotek så som det såg ut i september 2010. Fler böcker har tillkommit sedan bilden togs.