Årsmöte 2011 12/2

Då var det dags för årsmöte.

Datum: Lördag 12/2
Tid: 18.00
Plats: Valla

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Val av mötes ordförande
4. Val av mötes sekreterare
5. Val av två justerare
6. Fastställande av dagordningen
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Ekonomisk berättelse
9. Revisionsberättelse
10. Beslut om ansvarsfrihet
11. Årets verksamhetsplan
12. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
13. Val av styrelse (enligt paragraf 6)
14. Val av revisorer
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande

This entry was posted in Föreningen. Bookmark the permalink.