Slutar med Söndagsmöten

Då deltagandet på Söndagarna varit mycket begränsat, vi har i praktiken inte haft ett möte på 2 månader, så lägger vi nu officiellt ner Söndagsmöterna.
Om det visas tillräckligt intresse i framtiden så kan möterna upptas igen, den aktivitet som berörs (brädspel) flyttas under tiden till Lördagsmöterna.

This entry was posted in Föreningen, Spel. Bookmark the permalink.